Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 49 av 49

Ämne: Ny Nyköpings resecentrum

 1. #41
  SJK-medlem
  Medlem
  nov 2017
  Inlägg
  10 887

  Sv: Ny Nyköpings resecentrum

  Citat Ursprungligen postat av Martin Visa inlägg
  Nu har jag inte kollat alla dina exempel. Men den längs väg 140 på Gotland är en oseparerad gång- och cykelväg, enligt NVDB 3,5 meter bred. Alltså precis lika bred som ett körfält för motorfordon. Där förväntas fotgängare och cyklister samsas i dubbelriktad trafik. En snabb titt på Google maps ger också att det inte finns några hastighetssäkrade passager. Troligen är alla dina exempel gång- och cykelvägar.
  OK, jag är som sagt bara en nyfiken amatör, och tänkte att det är inte många som går Uppsala-Vänge eller Visby-Tofta, utan att dessa långa vägar på landsbygden är i praktiken cykelvägar. Men, jag har kollat de andra också och man får gå på dem.

  Så, menade du att anmärka på ordvalet "cykelväg" för att Trafikverket visst bygger vägar där man kan cykla, men dessa är gång-och-cykelvägar (även om få personer går så långt på dem), och därför bygger inte Trv några rena cykelvägar?


 2. #42
  SJK-medlem
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  14 471

  Sv: Ny Nyköpings resecentrum

  Citat Ursprungligen postat av Anders Norén Visa inlägg
  Man kan förbjuda gångtrafik med lokal trafikföreskrift. En åtgärd som används väldigt sparsamt - mest på busstationer skulle jag gissa - och som eventuellt skulle kunna anses strida mot regeringsformen om den användes för frikostigt. Omöjlig att övervaka dessutom.

  Det ett enda sättet att förhindra att gående använder cykelbanan mer än nödvändigt är att bygga en användbar gångbana. Det är inte kärnkirurgi, bara oerhört svårt att begripa för den som sitter fast i GC-tänket.
  Fast vem skulle få för sig att bygga några mil gångbana enbart för att cyklisterna ska slippa de gående.


 3. #43
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  50

  Sv: Ny Nyköpings resecentrum

  Citat Ursprungligen postat av Ulf Broman Visa inlägg
  OK, jag är som sagt bara en nyfiken amatör, och tänkte att det är inte många som går Uppsala-Vänge eller Visby-Tofta, utan att dessa långa vägar på landsbygden är i praktiken cykelvägar. Men, jag har kollat de andra också och man får gå på dem.

  Så, menade du att anmärka på ordvalet "cykelväg" för att Trafikverket visst bygger vägar där man kan cykla, men dessa är gång-och-cykelvägar (även om få personer går så långt på dem), och därför bygger inte Trv några rena cykelvägar?
  Jag menar att Trafikverket inte kan slå sig på bröstet och säga att de bygger "cykelmotorvägar" när de i själva verket endast bygger gång- och cykelvägar av grundläggande standard. Sedan är det kanske inte så många som går hela sträckan Visby - Tofta, men delsträckor har säkerligen ett stort gångflöde sommartid.


 4. #44
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  42

  Sv: Ny Nyköpings resecentrum

  Citat Ursprungligen postat av Göran Kannerby Visa inlägg
  Fast vem skulle få för sig att bygga några mil gångbana enbart för att cyklisterna ska slippa de gående.
  Då skulle jag säga att exemplet är irrelevant eftersom antalet gående på nämnda sträcka är försumbart - om det nu är en några mil lång sträcka på landet du tänker på. Lite snabbt kan man säga att utanför tätort eller annan sammanhållen bebyggelse så är det inte relevant att ha gångbana annat än i anslutning till busshållplats på huvudväg (bedömt från fall till fall). Om det är några mil gångbana i tätort så är det tvärtom lagkrav sedan 2004 på att det ska finnas (vilket ingen känner till).

  Mer av finlir är svenska väghållares totalvägran att använda vägmärke D4 (cykelbana) istället för D6 (gemensam gång- och cykelbana), en totalvägran som förmodligen delvis har att göra med att svenska myndigheter aldrig riktigt har reglerat innebörden av vägmärkena. Om man läser de relevanta författningarna och deras ändringshistorik - och man måste i så fall läsa sig tillbaka till början av 1980-talet - så finner man följande:

  - Vägmärke D4 (cykelbana) anger en bana där gående ska lämna företräde till cyklister (på samma sätt som gående ska lämna företräda till fordonstrafik på körbana).
  - Vägmärke D6 (gemensam gång- och cykelbana) anger en bana där ömsesidig hänsyn gäller, dvs. vad som på planerarsvenska kallas för "shared space".
  Dessa regler är uttryckta i klartext i danska författningar, men inte i svenska.

  (När jag säger att man ska läsa de relevanta författningarna och deras ändringshistorik så bör ni hålla i huvudet att de flesta som jobbar med trafikplanering saknar kunskaper helt eller delvis om trafikplanering och/eller trafikregler utan gissar lite.)

  Tyvärr finns inga riktlinjer för när D6 ska användas istället för D4. Inte heller i Danmark finns några riktlinjer trots att man har och använder vägmärket för GC-bana (D27 fællessti heter det i Danmark). Det jag, rent anekdotiskt, har observerat i Danmark är att man använder GC-bana mycket, mycket sparsamt och förmodligen endast på platser där man efter moget övervägande kommit fram till att den minst dåliga lösningen är att hänvisa cyklisterna upp på trottoaren istället för att dämpa motortrafiken på körbanan (vilket alltid bör vara förstahandsalternativet om detta är en sträcka som utpekats som viktig cykelförbindelse). Om vägmärkena används på det viset så är det tänkbart att trafikanterna uppmärksammar att de trafikerar en GC-bana och att gångtrafikanter och cykeltrafikanter där måste hålla särskild uppsikt över varandra. I Sverige, tvärtom, betyder D6 inte ett skit eftersom vi använder den överallt inklusive på platser där antalet gående per år kan räknas på ena handens fingrar medan D4 aldrig används eftersom det vägmärket tros betyda att det råder förbud mot gångtrafik på banan. Och samtidigt som vi har vattnat ur all betydelse ur D6 så finns en stor efterfrågan på ett vägmärke som kan användas för att upplysa gångtrafikanter och cykeltrafikanter om att de på denna plats måste hålla särskild uppsikt över varandra.


 5. #45
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  4 220

  Sv: Ny Nyköpings resecentrum

  Citat Ursprungligen postat av Martin Visa inlägg
  Trafikverket lyckats ännu en gång (jag har tappat räkningen på vilken gång i ordningen) på att bygga en trygg och säker transportinfrastruktur för samtliga trafikanter.
  Exemplen är många i inlägget:

  https://bicycling.se/blogg/trafikver...a-cyklisterna/
  Slående är ju att dessa passager byggs så små. Varför inte bygga bredare när det ändå byggs nytt?

  I Nyköping finns ju inget som hindrar att man bygger dubbelt så bred öppning.


 6. #46
  SJK-medlem
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  14 471

  Sv: Ny Nyköpings resecentrum

  Citat Ursprungligen postat av Anders Norén Visa inlägg
  1. Man ska alltid skilja cykeltrafik från gångtrafik. Punkt. Det är två helt olika trafikslag med helt olika trafikregler och helt olika fysiska förutsättningar. Att tvångsmässigt samplanera för gångtrafik och cykeltrafik är dömt att misslyckas. Då får man trafikmiljöer där gångtrafikanter är otrygga och cykeltrafikanter riskerar att skadas.
  Citat Ursprungligen postat av Anders Norén Visa inlägg
  Då skulle jag säga att exemplet är irrelevant eftersom antalet gående på nämnda sträcka är försumbart - om det nu är en några mil lång sträcka på landet du tänker på. Lite snabbt kan man säga att utanför tätort eller annan sammanhållen bebyggelse så är det inte relevant att ha gångbana annat än i anslutning till busshållplats på huvudväg (bedömt från fall till fall). Om det är några mil gångbana i tätort så är det tvärtom lagkrav sedan 2004 på att det ska finnas (vilket ingen känner till).
  Bestäm dig! Är det "alltid"? Eller alltid med vissa undantag?


 7. #47
  SJK-medlem
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  14 471

  Sv: Ny Nyköpings resecentrum

  Citat Ursprungligen postat av Anders Norén Visa inlägg
  Mer av finlir är svenska väghållares totalvägran att använda vägmärke D4 (cykelbana) istället för D6 (gemensam gång- och cykelbana), en totalvägran som förmodligen delvis har att göra med att svenska myndigheter aldrig riktigt har reglerat innebörden av vägmärkena. Om man läser de relevanta författningarna och deras ändringshistorik - och man måste i så fall läsa sig tillbaka till början av 1980-talet - så finner man följande:

  - Vägmärke D4 (cykelbana) anger en bana där gående ska lämna företräde till cyklister (på samma sätt som gående ska lämna företräda till fordonstrafik på körbana).
  - Vägmärke D6 (gemensam gång- och cykelbana) anger en bana där ömsesidig hänsyn gäller, dvs. vad som på planerarsvenska kallas för "shared space".
  Dessa regler är uttryckta i klartext i danska författningar, men inte i svenska.

  (När jag säger att man ska läsa de relevanta författningarna och deras ändringshistorik så bör ni hålla i huvudet att de flesta som jobbar med trafikplanering saknar kunskaper helt eller delvis om trafikplanering och/eller trafikregler utan gissar lite.)

  Tyvärr finns inga riktlinjer för när D6 ska användas istället för D4. Inte heller i Danmark finns några riktlinjer trots att man har och använder vägmärket för GC-bana (D27 fællessti heter det i Danmark). Det jag, rent anekdotiskt, har observerat i Danmark är att man använder GC-bana mycket, mycket sparsamt och förmodligen endast på platser där man efter moget övervägande kommit fram till att den minst dåliga lösningen är att hänvisa cyklisterna upp på trottoaren istället för att dämpa motortrafiken på körbanan (vilket alltid bör vara förstahandsalternativet om detta är en sträcka som utpekats som viktig cykelförbindelse). Om vägmärkena används på det viset så är det tänkbart att trafikanterna uppmärksammar att de trafikerar en GC-bana och att gångtrafikanter och cykeltrafikanter där måste hålla särskild uppsikt över varandra. I Sverige, tvärtom, betyder D6 inte ett skit eftersom vi använder den överallt inklusive på platser där antalet gående per år kan räknas på ena handens fingrar medan D4 aldrig används eftersom det vägmärket tros betyda att det råder förbud mot gångtrafik på banan. Och samtidigt som vi har vattnat ur all betydelse ur D6 så finns en stor efterfrågan på ett vägmärke som kan användas för att upplysa gångtrafikanter och cykeltrafikanter om att de på denna plats måste hålla särskild uppsikt över varandra.
  Ett påtagligt problem är dessutom att det ofta är gångtrafikanterna som har svårast att samsas med cyklisterna. Ofta går ensamma gående nära mitten av vägen, dessutom i zickzack. Är det sedan flera som går tillsammans går de ofta i bredd, oberoende av antal. Klagar man det minsta som cyklist får man bara veta att man ska använda ringklockan, uppenbarligen även om det skulle innebära ett ständigt ringande.

  (fast nu är vi långt från spåret)


 8. #48
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  42

  Sv: Ny Nyköpings resecentrum

  Citat Ursprungligen postat av Göran Kannerby Visa inlägg
  Bestäm dig! Är det "alltid"? Eller alltid med vissa undantag?
  Om antalet gående är försumbart så är det ingen mening att separera dem från fordonstrafik.

  I tätort kan man anta att antalet gående aldrig är försumbart. Utanför tätort finns det situationer där man kan anta att antalet gående inte är försumbart.


 9. #49
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  832

  Sv: Ny Nyköpings resecentrum

  Citat Ursprungligen postat av Anders Norén Visa inlägg
  Då skulle jag säga att exemplet är irrelevant eftersom antalet gående på nämnda sträcka är försumbart - om det nu är en några mil lång sträcka på landet du tänker på. Lite snabbt kan man säga att utanför tätort eller annan sammanhållen bebyggelse så är det inte relevant att ha gångbana annat än i anslutning till busshållplats på huvudväg (bedömt från fall till fall). Om det är några mil gångbana i tätort så är det tvärtom lagkrav sedan 2004 på att det ska finnas (vilket ingen känner till).

  Mer av finlir är svenska väghållares totalvägran att använda vägmärke D4 (cykelbana) istället för D6 (gemensam gång- och cykelbana), en totalvägran som förmodligen delvis har att göra med att svenska myndigheter aldrig riktigt har reglerat innebörden av vägmärkena. Om man läser de relevanta författningarna och deras ändringshistorik - och man måste i så fall läsa sig tillbaka till början av 1980-talet - så finner man följande:

  - Vägmärke D4 (cykelbana) anger en bana där gående ska lämna företräde till cyklister (på samma sätt som gående ska lämna företräda till fordonstrafik på körbana).
  - Vägmärke D6 (gemensam gång- och cykelbana) anger en bana där ömsesidig hänsyn gäller, dvs. vad som på planerarsvenska kallas för "shared space".
  Dessa regler är uttryckta i klartext i danska författningar, men inte i svenska.

  (När jag säger att man ska läsa de relevanta författningarna och deras ändringshistorik så bör ni hålla i huvudet att de flesta som jobbar med trafikplanering saknar kunskaper helt eller delvis om trafikplanering och/eller trafikregler utan gissar lite.)

  Tyvärr finns inga riktlinjer för när D6 ska användas istället för D4. Inte heller i Danmark finns några riktlinjer trots att man har och använder vägmärket för GC-bana (D27 fællessti heter det i Danmark). Det jag, rent anekdotiskt, har observerat i Danmark är att man använder GC-bana mycket, mycket sparsamt och förmodligen endast på platser där man efter moget övervägande kommit fram till att den minst dåliga lösningen är att hänvisa cyklisterna upp på trottoaren istället för att dämpa motortrafiken på körbanan (vilket alltid bör vara förstahandsalternativet om detta är en sträcka som utpekats som viktig cykelförbindelse). Om vägmärkena används på det viset så är det tänkbart att trafikanterna uppmärksammar att de trafikerar en GC-bana och att gångtrafikanter och cykeltrafikanter där måste hålla särskild uppsikt över varandra. I Sverige, tvärtom, betyder D6 inte ett skit eftersom vi använder den överallt inklusive på platser där antalet gående per år kan räknas på ena handens fingrar medan D4 aldrig används eftersom det vägmärket tros betyda att det råder förbud mot gångtrafik på banan. Och samtidigt som vi har vattnat ur all betydelse ur D6 så finns en stor efterfrågan på ett vägmärke som kan användas för att upplysa gångtrafikanter och cykeltrafikanter om att de på denna plats måste hålla särskild uppsikt över varandra.
  Det kan vara av intresse att minnas tillbaka till en kampanj som gick för många år sedan:

  Om det finns gångbana hur går du då?

  Då går jag på den!

  Om det inte finns gångbana men cykelbana?

  Då går jag på den!

  Om det varken finns gångbana eller cykelbana, hur går du då?

  Då går jag på den!

  ?????

  Den vänstra sidan!Taggar för det här ämnet

Behörigheter för att posta

 • Du får inte posta nya ämnen
 • Du får inte posta svar
 • Du får inte posta bifogade filer
 • Du får inte redigera dina inlägg
 •