Det var ett tag sedan jag delade så:


Rc2 1107 med timmer på väg till Domsjö Fabriken.
Jag saknar bangården.


Baksidan på godsmagasinet.