Trafikverket köper årligen in produkter och tjänster för cirka 40 miljarder kronor och för det krävs en fungerande leverantörsmarknad.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-04-26 10:07:25