Moin.

I dag besöker vi Berliner Tor, stationen öst om Hauptbahnhof. Det blir ett längre porträtt med bilder som Wolf-Dietmar Loos, Christoph Arndt och jag tog under åren 1972 t.o.m. 2020. Fokussen ligger som vanligt på den mera eller mindre (det passar bäst) aktuella situationen. I första halvan tar vi frmnst hand om perrongerna till linje S 1.


------------


Stationen är en bytespunkt mellan S-Bahn (fem spår på två nivåer) och U-Bahn (fyra underjordika spår direkt vid S-Bahn-stationen). Från 1909 fram till minst 1949 stannade även fjärrtåg vid Berliner Tor. Ni minns säkert att fjärrtåg är allt det som inte kör på S-Bahn-spåren.

S-Bahn-spåren fördelar sig på tre perronger: Den som trafikeras av S 21 ligger som högbana. S 1 hat mor norr en egen perrong. Spåret mot syd utgör en mellanperrong tillsammans med spåret som främst används av S 31 som slutstation. Aktuellt är stationen under ombyggnad. Vi kommer att se en trevlig träbro med fönster. Den var under mitt besök ännu inte öppet. Jag är osäkert om den finns kvar i funktion.


------------


Berliner Tor var en stadsport. Den upprättades under 1600-talets slut och revs 1820. Sedan 1906 fins en järnvägsstation. Den byggdes i samband med ombyggnaden av stadens järnvägar och centralstationens byggandet. Den underjordiska Hochbhan-stationen togs i drift år 1912. I början hade både järnväg och Hochbahn egna stationshus som inte längre finns.


------------HH27-01 by Sören Heise, auf Flickr

1 Vi börjar med en liten spegling och ett tåg med skyltning „Altona” som gick till Aumühle (och därmed passerade Berliner Tor en gång till).

HH27-02 by Christoph Arndt via Sören Heise, auf Flickr

2 Christoph stod några år tidigare lite längre ut. Bron ovan bär S-Bahn-spåret från Aumühle till Hauptbahnhof.

HH27-03 by Christoph Arndt via Sören Heise, auf Flickr

3 En bild tagen från bron Berlinertordamm. Till vänster banan till Lübeck med det som är kvar av fjärrtågens perrong. Uppe gångbron.

HH27-04 by Sören Heise, auf Flickr

4 Min bild visar en lite annorlunda perspektiv. I mitten ingången från Bürgerweide, till vänster om den perrongen till „Bergedorfer S-Bahn”.

HH27-05 by Sören Heise, auf Flickr

5 474 592 står vid mellanperrongen.

HH27-06 by Sören Heise, auf Flickr

6 Lite senare 472 548.

HH27-07 by Sören Heise, auf Flickr

7 Vy mot Bergedorf-perrongen. Till höger den nya bron där S-Bahn-spåret mot Bergedorf och ett fjärrtågsspår är placerade, till vänster den för det andra S-Bahn-spåret. Kanske är nu den nya redan på plats.

HH27-08 by Sören Heise, auf Flickr

8 Ett tåg som inte är med i den offentliga tidtabellen.
(Det är två AKN-turer i morgonrusningen till Hauptbahnhof. Tågen fortsätter sedan hit för att byta riktning och kör tillbaka tomma.)

HH27-09 by Sören Heise, auf Flickr

9 Här ser vi fordonsnumren och detaljer av den bruna gångbron.

HH27-10 by Sören Heise, auf Flickr

10 En bild till.

HH27-11 by Sören Heise, auf Flickr

11 Mot Hasselbrook.

HH27-12 by Sören Heise, auf Flickr

12 Samma, från mellanperrongen.

HH27-13 by Sören Heise, auf Flickr

13 I motsatt riktning.

HH27-14 by Sören Heise, auf Flickr

14 Vi står nedanför gångbron.

HH27-15 by Sören Heise, auf Flickr

15 Vy mot perrongslutet.

HH27-16 by Sören Heise, auf Flickr

16 Smiley.

HH27-17 by Sören Heise, auf Flickr

17 Två spår mot Hasselbrook mellan spåren till Bergedorfer S-Bahn. Spåret från Hasselbrokk ligger till höger utanför fotot.

HH27-18 by Sören Heise, auf Flickr

18 Med denna bild tar vi avsked från S 1-perrongen. Den västra delen av S 1 kommer jag att presentera i slutet av serien.


------------HH27-19 by Sören Heise, auf Flickr

19 En bild i tunnelbanestationen. Man ser att perrongen har upphöjts delvist för en hinderfri tillgång till tågen.

HH27-20 by Sören Heise, auf Flickr

20 En annan bild till.

HH27-21 by Sören Heise, auf Flickr

21 Efter att ha hittat vägen till den önskade utgången går vi upp.

HH27-22 by Sören Heise, auf Flickr

22 Nu är vi nästan i S-Bahnhof.

HH27-23 by Sören Heise, auf Flickr

23 Men vi går ut. Här den tillfälliga gångbron.

HH27-24 by Wolf-Dietmar Loos via Sören Heise, auf Flickr

24 Hoppsan, det blev en resa med tidsmaskinen. Wolf-Dietmar Loos fotade 11 mars 1978 ett tåg av S 1 mot Blankenese. Spåren till vänster tillhör tunnelbanan.

HH27-25 by Wolf-Dietmar Loos via Sören Heise, auf Flickr

25 Drygt 15 år senare stod han på bron igen. Stationen har numera tre spår och tågen är modernare (men serie 470 fanns ju redan år 1978).

HH27-26 by Wolf-Dietmar Loos via Sören Heise, auf Flickr

26 218 490 och Erlöserkirche.

HH27-27 by Sören Heise, auf Flickr

27 Vi återvänder till stationen.

HH27-28 by Sören Heise, auf Flickr

28 En reminiscens till namngivaren, tillsammans med den blå vita borgen av Hamburgs vapensköld.

HH27-29 by Sören Heise, auf Flickr

29 Vi går in.

HH27-30 by Sören Heise, auf Flickr

30 Vid nergången till mittperrongen. Det tog en viss dit innan inga människor syntes.

HH27-31 by Sören Heise, auf Flickr

31 Till utgången Bürgerweide tar man trappan ner.

HH27-32 by Sören Heise, auf Flickr

32 Den är till vänster, utanför bilden. Trappa och rulltrappa leder upp till Bergedorfer S-Bahn.

HH27-33 by Sören Heise, auf Flickr

33 Vi lämnar stationen.

HH27-34 by Sören Heise, auf Flickr

34 Här ser man inte alltför mycket av ingången.

HH27-35 by Sören Heise, auf Flickr

35 Busshållplatsen. I bakgrunden väntar en buss på nästa turen via ön tillbaka till fastlandet.

HH27-36 by Sören Heise, auf Flickr

36 Och en närbild av ingången.

Till slutet går vi på perrongen som ännu saknas.


------------HH27-37 by Christoph Arndt via Sören Heise, auf Flickr

37 Christoph stod 13 april 1991 vid perrongens östra ände, vy mot väst.

HH27-38 by Christoph Arndt via Sören Heise, auf Flickr

38 Och mot öst.

HH27-39 by Christoph Arndt via Sören Heise, auf Flickr

39 Mot Hauptbahnhof.

HH27-40 by Sören Heise, auf Flickr

40 Samma position, år 2020.

HH27-41 by Sören Heise, auf Flickr

41 Hur var det med della lite äldre bild med 472 035?

HH27-42 by Sören Heise, auf Flickr

42 Vid östra ändet. Till höger en likriktarstation.

HH27-43 by Sören Heise, auf Flickr

43 Semaforernas tid är förbi.

HH27-44 by Sören Heise, auf Flickr

44 Perrongscen.

HH27-45 by Sören Heise, auf Flickr

45 Tåg ur riktning Ahrensburg.

HH27-46 by Sören Heise, auf Flickr

46 Vy tillbaka mot likriktarverket.

HH27-47 by Sören Heise, auf Flickr

47 Under tidig höst 2020 hade man via ankomsten på perrongen denna irriterande vy.

HH27-48 by Sören Heise, auf Flickr

48 Perrongslutbild.

HH27-49 by Sören Heise, auf Flickr

49 En bild till av den tillfälliga bron.

HH27-50 by Sören Heise, auf Flickr

50 Bildtexter som behöver ingen översättning: 472 040.

HH27-51 by Sören Heise, auf Flickr

51 Perrongen ligger som också de nedre i en kurva.

HH27-52 by Sören Heise, auf Flickr

52

HH27-53 by Sören Heise, auf Flickr

53 Nollpunkten låg där Berlin Hbf ligger nu.

HH27-54 by Sören Heise, auf Flickr

54 472 032.

HH27-55 by Wolf-Dietmar Loos via Sören Heise, auf Flickr

55 Till slutet 01 503, 11 mars 1972. D 404 är nästan framme vid resans mål.


------------


Viele Grüße
Sören