Jag försökte ge ny information i tråden som jag trodde handlade om detta. Det visade sig vara fel, den har övergått till andra ämnen. Startar därför en ny.

Det är flera turer innan en direktupphandling kommer till stånd för den trafik som skulle upphandlats i den avbrutna Trafikpakke 4.
Idag har Jernbanedirektoratet beslutat att förhandla vidare med Vy om paketet Østlandet 1. Nr 2 ska beslutas om i september.
Länk till Jernbanedirektoratet, där framgår också vilka sträckor och linjer som tillhör resp. paket.
https://www.jernbanedirektoratet.no/...l-a-gi-tilbud/