Gång- och cykelbron över järnvägen i Östersund börjar ta form.

SvT