Visst låter det som ett spännande ämne, en ny SOU som fått titeln "Rätt för klimatet". Jo, den har viss järnvägsanknytning. Bl.a. lämnar den förslag på ändrade förordningar kring nationella planen för transportinfrastruktur och instruktionen för trafikverket. Dessutom vill man se över kalkylränta och ingångsvärden i de samhällsekonomiska kalkylerna. Kan det kanske flytta investeringar från väg till järnväg?

Den intresserade har kvällen räddad med 700 sidor SOU här: https://www.regeringen.se/rattsliga-...20sdc3y5kekA48

Den som vill ha kortversionen hittar SVTs rapportering i ämnet här: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap...RtzOVlSF-wG0QU