Dålig tillförlitlighet och brist på reservdelar leder till många inställa turer med Itino-tåg även för Västtrafik och Krösatågen.
Men det kan finnas ett ljus i slutet av tunneln.

https://jarnvagar.nu/itino-kranglar-i-ost-och-vast/