Det har just gjorts lite textändringar i Postvagnen

Användargruppen 1.klass har bytt namn till SJK-medlem. Man tillhör den användargruppen om man meddelat moderatorer att man är medlem i Svenska Järnvägsklubben (SJK), och det är precis som det varit tidigare.

Specialforumet 1.klass har på samma sätt bytt namn till "Interna SJK-frågor" för att göra det tydligare att där kan man med fördel diskutera frågor som är specifika för föreningen SJK.

Ulf Broman
IT-ansvarig i SJK styrelse