I Signalteknisk handbok från 60-talet visas en form av linjeplatsblockering på linje utan linjeblockering där man, förutom att ha med sig en K16-nyckel, måste påverka en kort spårledning och en rälskontakt framför växeln i tågspåret för att kunna låsa upp linjeplatsen. Förreglingen sitter i en låda kallad låsapparat, som står i ett skåp vid växeln.

Finns det någon sådan linjeplats kvar i drift?