Nu finns följande författningar publicerade, med giltighet fr.o.m. 1 juni 2022:

Järnvägsmarknadslag (2022:365)
Järnvägstekniklag (2022:366)
Järnvägssäkerhetslag (2022:367)
Lag om nationella järnvägssystem (2022:368).

De kan laddas ner från https://svenskforfattningssamling.se/index.html

Samtidigt upphävs nuvarande järnvägslag (2004:519).

Vi får vänta ett tag till på de förordningar som följer av de nya lagarna.
/up