Den 23 april 2008 sedan körde Tjustbygdens Järnvägsförening ett chartertåg Verkebäck-Tuna, och på returresan fångades YBo5p 897 på bild vid Skinnsjön mellan Hjorted och Bressfall.Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik