SKÅJ arrangerar en entusiastresa med el- och ångtåg 14 maj, se länken. Anders, SKÅJ