Så ett par skånska banor där man inte slog samman nummerserier, först L&HJ. Det är som förut tillverkar uppgifter, samt i förekommande fall privatbanelittera som efterfrågas:

L&HJ 601 (boggivagn)

L&HJ 36
L&HJ 37
L&HJ 38
L&HJ 39
L&HJ 41
L&HJ 42
L&HJ 43
L&HJ 44
L&HJ 45
L&HJ 46
L&HJ 621
L&HJ 622
L&HJ 626
L&HJ 627
L&HJ 636
L&HJ 637
(alla C3?)

samt några resgodsvagnar:

L&HJ 253
L&HJ 255
L&HJ 256