En tredje skånsk bana där sammanslagningar av nummerserier skedde, så jag frågar dels efter tillverkaruppgifter, dels efter vilka av dessa som tidigare tillhörde LKJ, LaKJ respektive LTJ:

LLTJ 24
LLTJ 25
LLTJ 26
LLTJ 27
LLTJ 28
LLTJ 29
LLTJ 33
(alla C3?)

LLTJ 34
(postvagn?)

LLTJ 81
LaKJ/LLTJ(?) 142
LaKJ/LLTJ(?) 143
LaKJ/LLTJ(?) 58
(resgodsvagnar)