Jag fortsätter med en annan skånsk bankonstellation, nämligen YJ.

Här har jag också en gemensam nummerserie bakom vilken dock måste dölja sig ursprungliga YEJ/MYJ/BÖJ-identiteter?

Det handlar återigen om tillverkare och tillverkningsår, samt littera (om nu Ystadsbanonra körde med specifika personvagnslitt; alla enskilda banor gjorde väl inte det) och slutligen vilken specifik bana och nummer de listade vagnarna har haft:

YJ 27
YJ 29
YJ 31
YJ 32
YJ 34
YJ 112
YJ 208
YJ 306
YJ 324
YJ 328
YJ 329
YJ 330
YJ 331
YJ 332
YJ 335
YJ 336
YJ 337
YJ 338
YJ 339
YJ 340
YJ 350

dessutom följande resgodsvagnar (alla F1?):

YJ 103
YJ 104
YJ 105
YJ 106
YJ 107
YJ 109
YJ 110
YJ 113
YJ 204
YJ 205
YJ 206
YJ 207
YJ 210