Jag håller på och försöker komplettera en del luckor gällande tillverkare och tillverkningsår, främst rörande ursprungligen enskilda banors personvagnar, i synnerhet C3-vagnar.

När CHJ togs över av staten 1944 hade man dels en- och tvåsiffriga nummer, dels i 600-serien. Jag antar att de sistnämnda var f d ÖSJ-vagnar?

Det handlar alltså om tillverkningsuppgifter, och i förekommande fall f d ÖSJ-nummer för nedanstående vagnar (de tre första är väl ursprungliga CHJ?):

CHJ C3 29
CHJ C3 31
CHJ (litt?) 33
CHJ (litt?) 616
CHJ C3 613
CHJ C3 614
CHJ C3 615
CHJ C3 617
CHJ C3 618
CHJ C3 619
CHJ C3 620
CHJ C3 621
CHJ C3 622
CHJ C3 623
CHJ (litt?) 624
CHJ (litt?) 625

Dessutom följande resgodsvagnar (alla F1?):

CHJ 101
CHJ 102
CHJ 173
CHJ 174
CHJ 175
CHJ 365
CHJ 630
CHJ 631
CHJ 632
CHJ 633
CHJ 634
CHJ 635
CHJ 636
CHJ 637
CHJ 639

All hjälp tas tacksamt emot!