Trafiken är åter igång efter ett drygt tre timmar långt stopp mellan Gistad och Linghem
pga riven kontaktledning (535). 535 evakuerades till 10537.
Förseningar kvarstår. Viss omledning, 505 går över Åsbro.