Green Cargo investerar i ytterligare sex lok av typen Transmontana. Loken, som är sexaxliga, kan dra ungefär dubbelt så mycket som ett konventionellt RC-lok och levereras under hösten 2019.

Läs hela artikeln här

Publicerd 2018-04-18 10:00:00 av Green Cargo AB