PG Andersson från Trivector AB i Lund berättar om tillkomsten av den nya spårvägen
i Lund samt framtidsplaner för spårvägar och trådbussar i Skåne.
Goda mackorna finns också på plats.
Ny videoprojektor och nytt ljud!