Först tänkte jag ställa en fråga men vi räknade ut svaret! Bilder kommer ändå.

Utmed banan Karlskrona - Växjö - Alvesta finns på många platser en stenstolpe som ungefär stämmer överens med dagens km-tavlor. Linjen är ju omlagd på vissa sträckor så det haltar lite.

Det visar sig att siffrorna stämmer med avståndet från Karlskrona i riktning mot Växjö.

Här två bilder från Hovmantorp. Med lite bildbehandling går det se att det står 89 vilket stämmer.

Andra banor med stenstolpar som km-påle är Blekinge Kustbana och Säröbanan. Fler?

Lindman