Sprogø är den lilla ö där järnvägen övergår från tunnel till bro. Landsvägen går istället över stora farleden på en högbro.