"Svensk personvagnshistoria från början fram till idag".
Niklas Bygdestam berättar om svenska personvagnar, hur de kom till från början
och hur de utvecklats genom åren fram till dagens moderna vagnar.
Fikapaus! Mycket välkomna!