Tidningen Byggnadsarbetaren skriver om raset i Ludvika och intervjuar Arbetsmiljöverkets inspektör.

Artikelns ingress: "Ett konstruktionsfel ledde till formrasolyckan i Ludvika, där tolv personer skadades. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning. Men det är inte klarlagt vems felet är."