SJK-Eskilstuna Möte månd 9 april 2018 19.00

Måndag 2018-04-09

På grund av det elfel som förevarit i möteslokalen ännu ej åtgärdats flyttar vi även detta möte till lokstationens huvudbyggnad.

Om du är förstagångare i alternativlokalen så sväng vänster uppför backen omedelbart före den ordinarie byggnaden och följ bara den vägen tills den tar slut vid en stor tegelbyggnad. Det är lokstationen och där finns en parkering.

Skulle mot all tänkbar förmodan felet fixas under måndagen så kommer detta att framgå när ni närmar er ordinarie lokal.

En detalj som inte nämnts tidigare är att vår gäst Jan Ericsson kommer att ha böcker med sig för avsalu.

Väl mött!
/Jan
Mötesadministratist.

070-597 52 07 (Ring länge. Är ute i trafiken eller skogen)
hbj1067@hotmail.com

PS:
Ni som vill sitta på en ”larmlista” för snabba ändringar i program eller lokaltillhåll kan skicka ett mail till adressen nedan eller ett sms till 070-597 5207.Så att man inte ger sig iväg på långfärd till ett möte som i ett nafs förändrats och hamnat utanför den egna intressesfären.
--------------------------------------------Vårterminens mötesdatum
Justeras efter samråd

22/1, 12/2, 12/3, 9/4, 14/5

Höstterminens mötesdatum

17/9, 8/10, 12/11 och 10/12