Tidigare har det förekommit att SSAB kört stålämnen från Brahestad (Rahe i den länkade texten) till Borlänge när det varit problem i Luleå. Nu är det problem i Brahestad. Kanske kommer vi att se stålämnen gå från Luleå till Brahestad och då förhoppningsvis via Haparanda i stället för sjöledes.

Länk