"En av vagnhallarna vid museijärnvägen i Jädraås har rasat samman av trycket från tung snö.
– Oerhört tråkigt, säger Björn Lindell, ordförande i Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg, JTJ."

Länk