När inte järnvägen fungerar (oberoende orsak) så drabbas samhället. Arbetsgivare tappar tex arbetskraft, folk som pendlar till studier missar undervisning osv.

Kramfors kommun genomförde en undersökning på Kramfors station för någon vecka sedan med pendlare, resultatet visar tydligt hur förödande Norrtågs och Trafikverkets haveri varit denna vinter.
73% har övervägt att söka andra jobb på grund av vinterns tågproblem, 33% har faktiskt sökt jobb.

Jag har under många år debatterat problemen med trafiken på Ådals och Botniabanan. Sedan trafikstart så har det haltat betänkligt och värst på vintrarna. Min sambo pendlar Härnösand-Sollefteå 4 dagar i veckan. Någon som i teorin skulle gå smidigt. Tåg till Kramfors och buss vidare. Men när Tågen inte går och är kraftigt försenade så fungerar inte förbindelsen. Hon jobbar med behandling på en mottagning på sjukhuset och kan idag inte med gott samvete boka patienter den första och den sista timmen av dagen, risken är att hon kommer en timme sen till jobbet och måste lämna jobbet en timme tidigt om tåg ställs in.

Under åren har problemen varit många:
- Inkörningsproblem av signalsystemet
- Dåligt med kapacitet gällande verkstäder, tex kördes tågen till södra Sverige för att svarva hjul
- Snöröjning
- Brist på fordon
- Viltolyckor (brist på viltstängsel)
- Tidsödande reparationer av fordon

Jag har under flera år argumenterat att detta är något som hindrar utvecklingen i en hel region, tja undersökningen talar sitt tydliga språk, jag har rätt.