Idag kom Kammarrättens besked när det gäller den överklagade upphandlingen av tågtrafiken i Mälardalen. Kammarrätten dömde till Mälardalstrafiks fördel. Domen har dock inte vunnit laga kraft än.

Se info från Mälardalstrafik: https://malardalstrafik.se/Kammarrattens%20dom