För ett tag sedan damp en rapport från Trafikverket ner i min inkorg på jobbet. Det jag slogs av var ordet "Buggen" som stod lite varstans, till synes helt utan förklaring. Det är möjligt att jag inte läst rapporten tillräckligt då jag ej har haft tid under betald arbetstid, men det förefaller något oseriöst att skriva "Buggen" i var och vartannat stycke? Kan någon förklara vad "Buggen" är?

Tyvärr har jag ej hittat rapporten offentligt på internet.