Under våren var banan Nässjö-Jönköping avstängd dagtid i många veckor. Bland annat skulle en gångtunnel strax utanför Tenhult byggas. Samtidigt togs en inofficiell mindre plankorsning bort.

Man förberedde också hastighetshöjningar som kommer genomföras den 19 december. Då kommer hela banan tillhöra bromsprocenttabell C och högsta förekommande hastighet blir 160 km/h.

I mitten av maj hade man börjat med markarbeten.

Gångtunneln var gjuten bredvid banvallen.

I början av juni lyfte man spåret och lanserade in betongkonstruktionen.

Några dagar senare var allt på plats.Flera månader senare, i mitten av oktober var allt naturligtvis färdigställt sedan länge.Lindman