Kan man befara sämre köptrohet hos länstrafikerna genom att reskassekorten ersätts av "appar"?

Har man pengar stående på ett kort kan det vara ett ganska starkt incitament att använda det. En nedladdad app är väl knappast ett sådant incitament?