Jag har en fråga om tågen på Västkustbanan 1996. Under min semester i Sverige 1996 var jag på Västkustbanan och såg följande sammansättning av vagnar. Fyrtio åttiotalsvagn, och i mitten en sextiotalsvagn. Ett år senare fanns inte längre denna komposition. Var detta bara en kort övergångslösning tills de nya InterRegio-vagn kom? Jag skulle väldigt gärna få svar.