Efter ett Covid-betingat uppehåll kör vi återigen tomtetåg mellan Faringe och Almunge, i år den 4-5 december. I Almunge erbjuds olika aktiviteter. Läs mera här: http://lennakatten.se/uncategorized/tomtetag-2021/

Välkomna!