Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 45

Ämne: Samråd Fyrspår Uppsala ute

 1. #21
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  105

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av Ulf Broman Visa inlägg
  Kan inte Mälas tåg söder om Uppsala helt ersättas av SJ Regional på ett par års sikt?
  Det verkar suboptimalt att envisas med att ha både Mälabs och SJs regionaltåg parallellt mellan Uppsala och Stockholm.
  Med tanke på Mälartrafiks prissättning för enkelbiljetter jämfört med SJ:s är definitivt inte Daniel Engströms alternativ något jag skulle föredra. Dessutom så är rimligen en stor del av resorna Uppsala-Stockholm anslutningsresor till SSB och VSB med SJ-tåg. Om anslutningsresorna skulle vara begränsade till SJ:s IC-tåg skulle det innebära drastiskt försämrade bytesmöjligheter, skulle å andra sidan Mälartågen ingå i bytesmöjligheterna (vilket de just nu inte verkar göra - när jag köpte en biljett Malmö-Uppsala lördagen den 8/1 med tåget 15.04 fick jag en bytestid i Stockholm på 1 timme vilket jag knappast fått om byte till Mälartåg varit möjlig) blir resultatet troligen ett drastiskt högre pris eftersom varje delsträcka innebär ett eget biljettköp.


 2. #22
  Passagerare
  Medlem
  jul 2018
  Inlägg
  1 355

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av Ulf Broman Visa inlägg
  Kan inte Mälas tåg söder om Uppsala helt ersättas av SJ Regional på ett par års sikt?
  Det verkar suboptimalt att envisas med att ha både Mälabs och SJs regionaltåg parallellt mellan Uppsala och Stockholm.
  Så kan man ju också resonera, men ur ett samhällspespektiv måste det vara bättre med köpt trafik och integrerade biljettsystem. På sikt även mellan UL, SL och Mälartågsystemet. Vi är inte där än men jag tänker att det bör vara målet.


 3. #23
  Passagerare
  Medlem
  jul 2018
  Inlägg
  1 355

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av ÅkeB Visa inlägg
  Med tanke på Mälartrafiks prissättning för enkelbiljetter jämfört med SJ:s är definitivt inte Daniel Engströms alternativ något jag skulle föredra. Dessutom så är rimligen en stor del av resorna Uppsala-Stockholm anslutningsresor till SSB och VSB med SJ-tåg. Om anslutningsresorna skulle vara begränsade till SJ:s IC-tåg skulle det innebära drastiskt försämrade bytesmöjligheter, skulle å andra sidan Mälartågen ingå i bytesmöjligheterna .....
  Med offentligt organiserad trafik så är ju biljettpriserna en politisk fråga. Det finns ingen orsak till att integrationen av tågsystemen i Mälardalen inte skulle kunna vara lika bra som den i Skåne.


 4. #24
  Passagerare Kippus avatar
  Medlem
  nov 2019
  Inlägg
  3 625

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av ÅkeB Visa inlägg
  Med tanke på Mälartrafiks prissättning för enkelbiljetter jämfört med SJ:s är definitivt inte Daniel Engströms alternativ något jag skulle föredra. Dessutom så är rimligen en stor del av resorna Uppsala-Stockholm anslutningsresor till SSB och VSB med SJ-tåg. Om anslutningsresorna skulle vara begränsade till SJ:s IC-tåg skulle det innebära drastiskt försämrade bytesmöjligheter, skulle å andra sidan Mälartågen ingå i bytesmöjligheterna (vilket de just nu inte verkar göra - när jag köpte en biljett Malmö-Uppsala lördagen den 8/1 med tåget 15.04 fick jag en bytestid i Stockholm på 1 timme vilket jag knappast fått om byte till Mälartåg varit möjlig) blir resultatet troligen ett drastiskt högre pris eftersom varje delsträcka innebär ett eget biljettköp.
  - Alla tåg oavsett operatör ingår i bytesmöjligheterna. Det kallas ”Resplus”.
  - Priset blir dock lite bättre om det är SJ hela vägen
  - En solklar majoritet av resandet Uppsala-Stockholm med SJ är lokalt, även för de som reser på enkelbiljett

  Tillägg: 15.04 har anslutning med Mälartåg i Stockholm. 44 min övergångstid. 26 min snabbare, men 87 kr dyrare. Valet är ditt.


 5. #25

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av Daniel Engström Visa inlägg
  Jag kan inte se att det finns något förslag på vart ULJ ska flyttas i handlingen. Ska den "flyttas lite i sidled" innebär väl det att de nybyggda husen på andra sidan Stationsgatan ryker plus behov av ny bro över Strandbogatan.

  För övrigt är förslagen lite konstiga, man påstår att man i framtiden kan förlänga de nya spåren norrut i alternativ 1, men då måste man också riva hus. För övrigt når man knappast de nya spåren i alternativ 1 utan att riva det nybyggda trekantiga huset i korsningen Stationsgatan/Strandbogatan och förmodligen även de äldre husen längst ut på Alsikegatan och Östunagatan.

  Borde man inte istället göra spår 3 och 4 genomgående och satsa på att vända tågen norr om Uppsala? Eller anlägga nya ö-plattformar på bangården söder om Strandbogatan med ett växelpaket i mellan?

  Edit: Dvs. de bordvalda alternativen 5 och 8.
  Om de nybyggda husen på andra sidan av Stationsgatan rivs, vore detta en välgärning för stadsmiljön. Jag är dock inte så naiv att jag tror att detta kommer att övervägas ens för ett ögonblick av någon i beslutsfattande ställning.


 6. #26
  Passagerare
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  420

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av Gunnar Lilienberg Visa inlägg
  Om de nybyggda husen på andra sidan av Stationsgatan rivs, vore detta en välgärning för stadsmiljön. Jag är dock inte så naiv att jag tror att detta kommer att övervägas ens för ett ögonblick av någon i beslutsfattande ställning.
  Spår 0, 9, 10 och 100 får rum utan att vare sig Juvelen eller lutande husen påverkas.

  Granskning av spårtrafiken från ett Uppsalaperspektiv

 7. #27
  1. Klass
  Medlem
  nov 2017
  Inlägg
  9 387

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av Matterhorn Visa inlägg
  Spår 0, 9, 10 och 100 får rum utan att vare sig Juvelen eller lutande husen påverkas.
  Jo, men frågan är väl om ULJ:s spår också får plats bortanför spår 10, eller om ULJ måste förvisas tillbaka till Bergsbrunnaparken.
  Och frågan du indirekt svarade på var om den omvandling av säckspåren söderut (9 och 10) till genomgående spår verkligen går att göra utan att riva hus.
  Men ditt påstående är säkert i sig korrekt.


 8. #28
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  105

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av Kippu Visa inlägg
  - Alla tåg oavsett operatör ingår i bytesmöjligheterna. Det kallas ”Resplus”.
  - Priset blir dock lite bättre om det är SJ hela vägen
  - En solklar majoritet av resandet Uppsala-Stockholm med SJ är lokalt, även för de som reser på enkelbiljett

  Tillägg: 15.04 har anslutning med Mälartåg i Stockholm. 44 min övergångstid. 26 min snabbare, men 87 kr dyrare. Valet är ditt.
  När jag tänker efter bokade jag min biljett den 6/10 (dvs första dagen då SJ:s biljetter över jul släpptes). Då hade inte Mälartågs avgångar släppts ännu så därför kunde jag heller inte få fram det alternativ du nämner, Kippu.


 9. #29
  Passagerare
  Medlem
  jul 2018
  Inlägg
  1 355

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Det bortvalda alternativet 5:  Citat Ursprungligen postat av Trafikverket
  2.1.1.1 Motiv till bortval
  Utredningsalternativet bedöms ge ett mycket bra trafikalt kapacitetstillskott för såväl fjärr-, regional-
  som pendeltåg. Alternativet innebär också att olika trafiksystem kan hållas isär. Den befintliga
  järnvägsstationen bedöms inte omfattas av en ombyggnation. Utredningsalternativet innebär också
  att anläggningen i stort kan byggas inom Trafikverkets fastighet och bedöms inte påverka Lennabanan.
  Alternativet innebär dock att avståndet mellan befintliga plattformar och den nya pendeltågsstationen
  blir mer än 600 meter, vilket har bedömts innebära långa gångsträckor för resenären. Alternativet
  innebär också att en fly over planeras på Uppsalaslätten något som i sin tur skulle medföra risk för stor
  påverkan på riksintresset för kulturmiljövården Uppsala stad samt landskapsbildskyddet Fyrisåns
  dalgång (söder). Vidare bedöms en fly over medföra mycket stora kostnader för projektet. På grund av
  att utredningsalternativet (både variant 1 och 2) innebär mycket långa gångsträckor för resenären har
  alternativet valts bort för vidare utredning
  Att avståndet blir långt beror ju på att man har lagt in för många växlar mellan de gamla och de nya plattformarna man måste begränsa sig till de mest nödvändiga förbindelsen för att hålla avståndet kort. Man verkar inte heller inse att om man slopade de korta vändspåren i norr och förlänger plattformarna för spår 2 och 7 i deras ställe, så kan de befintliga ö-plattformarna kortas ca 100 m. Då hamnar växlarna norr om Strandbogatan och de nya plattformarna omedelbart söder där om.  Jag förstår heller inte snacket om att en fly-over skulle behövas nära Uppsala med detta alternativ. Vändspåren och därmed pendeltågen hamnar i mitten vilket är standard för fyrspåren, möjligen hade man tänkt sig en annan ordning på Myrbacken-Uppsala, men man måste låta utformningen av Uppsala styra och sedan anpassa Myrbacken efter det så att tågen kommer rätt redan där.


 10. #30
  Passagerare
  Medlem
  jul 2018
  Inlägg
  1 355

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Det bortvalda alternativ 8  Citat Ursprungligen postat av Trafikverket
  2.1.3.1 Motiv till bortval
  Alternativet bedöms ge en ökad kapacitet vid befintliga plattformsspår. Alternativet bedöms också
  kunna byggas på befintliga järnvägsmark och påverkar inte Lennabanan. Alternativet antas också
  medföra att den befintliga anläggningen kommer byggas om. Bland annat antas att järnvägsbroarna
  över Strandbodgatan och lyftpaket4 vid Strandbodgatan och Centralpassagen att påverkas. Lösningen
  ger en viss ökad flexibilitet men inte så stor kapacitetsökning samtidigt som den innebär mycket stora
  kostnader för ombyggnation av den befintliga anläggningen.
  Alternativet innebär också att en fly over planeras på Uppsalaslätten något som i sin tur riskerar att
  medföra stor påverkan på riksintresset för kulturmiljövården Uppsala stad samt landskapsbildskyddet
  Fyrisåns dalgång (söder). Vidare bedöms en fly over medföra mycket stora kostnader för projektet.
  Sammanfattningsvis har detta alternativ bedömts vara komplicerat, tekniskt svårt, mycket
  trafikstörande och ge upphov till stora kostnader. Alternativet har därför valts bort för vidare
  utredning.
  Här säger man att det är dyrt och komplicerat att bygga. Möjligen man jag tänker att det blir rätt överkomligt i alla fall ombyggnaden till genomgående spår:
  1. Man slopar spår 5 och 6 och förlänger plattformarna vid spår 3 och 4 över den frigjorda platsen
  2. Man bygger nya trapphus mellan spår 2 - 3 och 4 - 7.
  3. River det gamla trapphuset och bygger en ny bro i spår 3-4s förlängning norrut.
  4. Förlänger spår 3 och 4.

  Alla spår utom de som slopas kan vara i drift i princip hela tiden.

  Fly-overn används som argument för att slopa även detta alternativ. Lika lite relevans som argument mot alternativ 8 som 5.

  Man kan också undra över vändspårens placering, det borde vara bättre att ha dem i plattformens förlängning som i Ulriksdal.

  Till sist skriver man att det inte ger lika mycket kapacitet som andra alternativ? Jag vet inte hur de tänker, men i mina ögon är det det här alternativet som ger mest kapacitet. Särskilt om man kombinerar det med dubbelspår till Uppsala norra och vändspår där.


 11. #31
  Passagerare
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  420

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av Daniel Engström Visa inlägg
  Det bortvalda alternativet 5:

  Att avståndet blir långt beror ju på att man har lagt in för många växlar mellan de gamla och de nya plattformarna man måste begränsa sig till de mest nödvändiga förbindelsen för att hålla avståndet kort. Man verkar inte heller inse att om man slopade de korta vändspåren i norr och förlänger plattformarna för spår 2 och 7 i deras ställe, så kan de befintliga ö-plattformarna kortas ca 100 m. Då hamnar växlarna norr om Strandbogatan och de nya plattformarna omedelbart söder där om.  Jag förstår heller inte snacket om att en fly-over skulle behövas nära Uppsala med detta alternativ. Vändspåren och därmed pendeltågen hamnar i mitten vilket är standard för fyrspåren, möjligen hade man tänkt sig en annan ordning på Myrbacken-Uppsala, men man måste låta utformningen av Uppsala styra och sedan anpassa Myrbacken efter det så att tågen kommer rätt redan där.
  Tar du med Uppsala Södra i dina beräkningar? Plattformen ska ju inte ligga mellan innerspåren, plattformen ska ligga mellan antingen de två nuvarande spåren, eller mellan de två nya spåren. Det gäller samtliga fem alternativ (1A, 1B, 2A, 2B och 2C).

  Hur/var menar du att man ska gå mellan plattformarna i alternativ 5? Även om plattformarna placeras "omedelbart söder om Strandbodgatan" blir avståndet fortfarande för långt från spår 100 och Centralpassagen.

  Granskning av spårtrafiken från ett Uppsalaperspektiv

 12. #32
  Passagerare
  Medlem
  jul 2018
  Inlägg
  1 355

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av Matterhorn Visa inlägg
  Tar du med Uppsala Södra i dina beräkningar? Plattformen ska ju inte ligga mellan innerspåren, plattformen ska ligga mellan antingen de två nuvarande spåren, eller mellan de två nya spåren. Det gäller samtliga fem alternativ (1A, 1B, 2A, 2B och 2C).
  Öhh? Uppsala södra (ska vara med gement s) är väl inte byggd än? Valet av lösning för Uppsala är förstås en styrande parameter för utfomningen av stationerna mellan Uppsala och Myrbacken, inte tvärt om.

  Citat Ursprungligen postat av Matterhorn Visa inlägg
  Hur/var menar du att man ska gå mellan plattformarna i alternativ 5? Även om plattformarna placeras "omedelbart söder om Strandbodgatan" blir avståndet fortfarande för långt från spår 100 och Centralpassagen.
  Det blir i varje fall flera 100 meter kortare än vad Trv räknat med. Ingång till de nya plattformarna får blir från södra sidan av Strandbogatan, som man förstås får bygga gångbroar över parallellt med järnvägsbroarna.


 13. #33
  1. Klass
  Medlem
  nov 2017
  Inlägg
  9 387

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av Matterhorn Visa inlägg
  Tar du med Uppsala Södra i dina beräkningar? Plattformen ska ju inte ligga mellan innerspåren, plattformen ska ligga mellan antingen de två nuvarande spåren, eller mellan de två nya spåren. Det gäller samtliga fem alternativ (1A, 1B, 2A, 2B och 2C).
  Fast visst står det i utredningen att utformningen av Uppsala södra skall följa utformningen av Uppsala C, och om man bygger efter Daniels förslag för Uppsala C, så leder det väl till att Uppsala södra skall ha en mittplattform mellan de mittersta spåren, och då får man bygga så där.

  Men jag håller med om att man måste bedöma avståndet. Dock, det skulle ju behöva beskrivas vilka tåg man tänkte ta in (och vända) vid de nya plattformarna, och fundera på vart de resenärerna skall härnäst. Räcker det med busshållplatser för lokalbussar intill och många cykelställ; eller behövs rullband bort till fjärrtågsplattformarna. Eller om resenärerna skall till spår 100 är frågan om man i stället kunde införa mer genomgående trafik (kanske från Uppsala södra till Sala eller Tierp) för att minska behovet av vändspår. Det känns ju att Uppsala C byggs som en stor säckstation, med ett fåtal spår tänkta för genomgående tåg.

  Senast redigerat av Ulf Broman den 2021-10-17 klockan 12:24:47. Anledning: Förtydligat lite

 14. #34
  Passagerare
  Medlem
  jul 2018
  Inlägg
  1 355

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av Ulf Broman Visa inlägg
  Men jag håller med om att man måste bedöma avståndet. Dock, det skulle ju behöva beskrivas vilka tåg man tänkte ta in (och vända) vid de nya plattformarna, och fundera på vart de resenärerna skall härnäst. Räcker det med busshållplatser för lokalbussar intill och många cykelställ; eller behövs rullband bort till fjärrtågsplattformarna. Eller om resenärerna skall till spår 100 är frågan om man i stället kunde införa mer genomgående trafik (kanske från Uppsala södra till Sala eller Tierp) för att minska behovet av vändspår. Det känns ju att Uppsala C byggs som en stor säckstation, med ett fåtal spår tänkta för genomgående tåg.
  Det som är intressant är hur det förhåller sig till alternativ 2 som inte avförts. Jag tycker att man verkar ha avfört alternativ 5 och 8 på gabnska lösa grunder och utan att egentligen försökt trimma dem till bästa möjliga utformning. Man har istället tagit med alternativ 2 för att ställa mot 1, där jag tycker att 2 är det svagaste av 2, 5 och 8.


 15. #35
  Passagerare
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  420

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av Daniel Engström Visa inlägg
  Öhh? Uppsala södra (ska vara med gement s) är väl inte byggd än? Valet av lösning för Uppsala är förstås en styrande parameter för utfomningen av stationerna mellan Uppsala och Myrbacken, inte tvärt om.  Det blir i varje fall flera 100 meter kortare än vad Trv räknat med. Ingång till de nya plattformarna får blir från södra sidan av Strandbogatan, som man förstås får bygga gångbroar över parallellt med järnvägsbroarna.
  Jag syftar på vad som står i samrådshandlingen. Det är de fem alternativen jag har att ta ställning till och svara på som lekman. Jag hade också, tidigare, utgått från att plattformen skulle ligga i mitten. Men så blir det inte.

  Vad jag kan se så ligger plattformen för spår 9-10(-11) omedelbart söder om Strandbodgatan även i Trafikverkets alternativ 2A, 2B och 2C. Fördelen med Trafikverkets alternativ, i jämförelse med ditt alternativ, är att "eventuell ny plattformsförbindelse" ska gå mellan plattformarna där du i stället avser att placera växlar.

  Granskning av spårtrafiken från ett Uppsalaperspektiv

 16. #36
  1. Klass
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  218

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av Kippu Visa inlägg
  Jag ser nu att jag kan ha missförstått kartorna för alternativ 1A och 1B. Det står bara att banan flyttas, inte till den punkt som jag trodde att kartan pekade på.
  Alt. 1A: Nya spår 9 och 10 kan kanske förses med treskensspår?


 17. #37

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av Ted S Visa inlägg
  Alt. 1A: Nya spår 9 och 10 kan kanske förses med treskensspår?
  Ja, men då blir det ju kapacitetsproblem för den normalspåriga trafiken de dagar Lennabanan trafikeras.


 18. #38
  1. Klass
  Medlem
  nov 2017
  Inlägg
  9 387

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av Gunnar Lilienberg Visa inlägg
  Ja, men då blir det ju kapacitetsproblem för den normalspåriga trafiken de dagar Lennabanan trafikeras.
  Fast det kanske är så att Lennakatten inte trafikerar när det är som mest trafik på normalspåret. Lennkatten kör ju sällan vardagsmorgnar t.ex.
  Men visst, det kan ju bli ett upplägg på helger så att det alltid står minst ett pendeltåg inne och en kort stund två (ankomst 4 min innan föregående tåg avgår).


 19. #39
  Passagerare
  Medlem
  jul 2018
  Inlägg
  1 355

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av Matterhorn Visa inlägg
  Jag syftar på vad som står i samrådshandlingen. Det är de fem alternativen jag har att ta ställning till och svara på som lekman. Jag hade också, tidigare, utgått från att plattformen skulle ligga i mitten. Men så blir det inte.
  Och jag tycker att man för lättvindigt styrt in på i princip två alternativ som sedan det finns några undervarianter på. Man måste kunna ifrågasätta även frågan som man får att ta ställning till.

  Citat Ursprungligen postat av Matterhorn Visa inlägg
  Vad jag kan se så ligger plattformen för spår 9-10(-11) omedelbart söder om Strandbodgatan även i Trafikverkets alternativ 2A, 2B och 2C. Fördelen med Trafikverkets alternativ, i jämförelse med ditt alternativ, är att "eventuell ny plattformsförbindelse" ska gå mellan plattformarna där du i stället avser att placera växlar.
  Du funderar över situationen där någon ska byta mellan ett tåg som vänder norrifrån och ett annat som vänder söderifrån? Där det som vänder söderifrån använder de nya plattformarna.

  Man får börja med att fundera på var det tåget som kommer norrifrån kommer att vända. Spår 3,4 är fortfarande säckspår och därmed inte aktuella. Norra delen av spår 1, 2, 7, 8 är tänkbara men mest sannolikt är väl nya spår 100. Om man ska gå från Stranbogatan till något av dessa spår är det bara om det är spår 2 eller 7 som det öht. är någon vits att gå via plattformarna och eftersom tåget ändå står i norra änden är vinsten med att kunna gå över plattformen inte jättestor även om det råkar vara spår 2 eller 7. Om det är jätteviktigt kan man ju anordna gångtunnlar under växelpaketet.


 20. #40

  Sv: Samråd Fyrspår Uppsala ute

  Citat Ursprungligen postat av Ulf Broman Visa inlägg
  Fast det kanske är så att Lennakatten inte trafikerar när det är som mest trafik på normalspåret. Lennkatten kör ju sällan vardagsmorgnar t.ex.
  Men visst, det kan ju bli ett upplägg på helger så att det alltid står minst ett pendeltåg inne och en kort stund två (ankomst 4 min innan föregående tåg avgår).
  Det är ju kreativt tänkt att föreslå treskensspår, men jag tror att varken ULJ eller Trafikverket är intresserade av museibanans trafik på Trafikverkets spår.


Taggar för det här ämnet

Behörigheter för att posta

 • Du får inte posta nya ämnen
 • Du får inte posta svar
 • Du får inte posta bifogade filer
 • Du får inte redigera dina inlägg
 •