Enligt Google:
"Softronic Craiova, den enda tillverkaren av nya lok i Östeuropa, fortsätter produktionen av Transmontana -serien, mer än 10 år efter debut av det första loket i serien. Således, vid ett besök på fabriken i Cernele, har vi möjlighet att presentera de senaste loken som kommer ut vid fabriksporten under nästa period. Nyligen levererade företaget lok 13 och 14, LEMA 055 och LEMA 056 till Sverige, med lok 15 och 16, Softronic 057 och 058 nummer som avancerade. LEMA 059 levererades till MMV Rail under sommaren. Således kommer LEMA 057 och 058 att utföra testerna i landet i slutet av året, följt av leverans till Sverige. Leveransen av de två ingick det första avtalet mellan Softronic och Green Cargo Sweden, som förutsatte leverans av 16 lok. Företagen har för närvarande ett ramavtal för leverans av upp till 100 lok, avtalet är fortfarande giltigt, ett första kontrakt tecknas mellan de två parterna under de kommande månaderna. Green Cargos lilla budget tillåter dock inte det årliga förvärvet av mer än 6 enheter, även om det vill utöka LEMA: s lokomotivhandel i Norge år 2022.

Därefter utrustas LEMA 060 och kommer att levereras till operatören EP Rail, som redan har i drift ett antal 6 Transmontana -lok, nummer 035, 036, 037, 038, 039, 048, med möjlighet att beställa nya lok vidare. År 2022 kommer också att fortsätta leveranserna till operatörer i Rumänien, redan de traditionella leveranserna av 1-2 lok för DB Cargo, men också några nyheter för nya operatörer i Rumänien och utomlands."

Länk med bilder:

Även intressant. CFR Sulzerlok

Edit: Det lär ha klagats på att loken har dålig belysning. Dock syns ingen ändring har skett.