Ja, trafikanordningar fungerar bättre än önsketänkande.

Men obs att mot dem som det inte ställs några kompetenskrav alls på (såsom gående) så fungerar även skyltar och målningar ganska dåligt, ofta behövs det fysiska barriärer för att stoppa dem.