När jag var liten (80-talet) minns jag att ett Da och/Rc ibland stod vid lokstallet i Borås. Antar att det var på f d spåret till Åhaga. Var detta det sista Da-loket som förekom där? Minns någon vilket nummer det hade?