Inte lätt att vara miljövänlig och välja nattåget, i varje fall inte i Norge (och Indien). En skämtsam norsk video, som är textad.

https://www.nrk.no/video/18ad4d27-b6...0-f53658f18105