"Bästa passagerare. Munskyddstvång råder i kollektivtrafiken."