2 godståg och lite grönsaker i banan under mitt bussbyte idag. Det är dags för Trafikverket att skörda lite i grönsakslandet.

/Bussmicke
www.bussmicke.se