Det er ikke noen notering på tog 94 nord for Kiruna i dag. Ingen melding hos SJ annet enn Innstilt. På tog 95 er det angitt at toget er innstilt på grunn av fel på fordon.

Reisende henvises til tog 93.

Dette må vel bety at materiellet fra tog 95 blir holdt igjen i Narvik og kjørt som t og 93. Feilen på materiellet må da være på tog 94 og ikke tog 95??

Eller er jeg helt ute og sykler nå?

Jeg registrerer at et tog med nr 63197 har ankommet Vassijaure og gått til Kiruna nå i formiddag. Kan dette ha en sammenheng?