Jag vill minnas att V-försignaler släcks vid kraftavbrott medan andra objekt vid en plankorsning drivs av batteri. Vilket aktuellt TDOK beskriver detta vad gäller för prioritering, batteritid m m? Är det olika på driftplatser och på linjen?

Jag skulle kunna leta bland Trafikverkets styrande dokument men de är så svårsökta och vissa saknas ibland så det är enklare att fråga här!

Lindman