För 7 år sedan åkte vi med ett turisttåg från Irkutsk till Baikalsjön, i en el-motorvagn, men som på den oelektrifierade Circumbaikal-sträckan utmed Baikalsjön drogs av ett diesellok.

Det finns mycket att berätta (igen) för den som är intresserad, så om du är intresserad, och du inte har några spärrar mot http-bilder i din browser, så borde det gå att titta på de här sidorna:
https://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=950998 och
https://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=950999