"Flutkatastrophe: Viele Bahnstrecken zerstört, Wiederaufbau wird Monate dauern
Neubau oder grundlegende Sanierung von sieben Regionalverkehrsstrecken erforderlich"

Översvämningskatastrofen: Många bansträckor förstörda. Återuppbyggnad kommer att ta månader.
Nybyggnad eller grundlig saneringav sju regionaltrafiksträkor erfordras.

DB bildlänk

Värre förr. Före första världskriget spolades en bana i hela sin sträckning bort. Den följde en flods dalgång i södra Österrike. Antagligen ligger banan numera i Italien.