För 7 år sedan åkte jag alltså tåg på Transsibiriska, andra dagen.Vid uppehållen, som var ganska många och ganska långa, så man kunde kliva av, utfördes en hel del service, t.ex. den klassiska kontrollen av hjul och bromsblock med den lilla östeuropeiska hammaren (jag minns den från 1970-talets resor i t.ex. Tjeckoslovakien).

Om du vill se mer från den här dagen, och du inte har några spärrar mot http-bilder i din browser, så borde det gå att titta på den här sidan.
https://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=949670