SJK-Eskilstuna
Återstart och höstplanering

Hej!


I höst kör vi igång igen, beroende på vaccinations- och smittläget.


Månd 20 sept: Medlemmars egna bilder och berättelser.

Månd 11 okt: Förhoppningsvis fortsättning på Till Klingenhäger, Jorden runt med tåg.

Månd 8 nov: Järnvägsskolan, Fredrik Lundström, TRV lär oss tågplanearbetet.

Månd 13 dec: Luciamöte utan Lucia men med tipspromenad. Med mera! Därtill klubbmästarval.

Alla möten börjar kl 18.00.

Lokalen hoppas vi blir GC kombinerade lunch och konferenslokal. Adress Gredbyvägen 3 Eskilstuna.

Men Covid-läget avgör liksom vaccinationsläget i stort och för oss själva.
Det första mötet kan hänga lite i luften m.a.a. Deltamutationens raska tempo

I den lokal vi förmodas ha tillgång till kan vi hålla avstånd. På block eller på sikt!

Envar besökares egen trygghetskänsla förstärks om man åtminstone har fått en första vaccindos.
Jag vill å det angelägnaste understryka att en KM i SJK inte har någon rätt att kräva detta.
Så det rekommenderas bara i all ödmjukhet. Folkhälsomyndigheten bestämmer.
Men fikat bestämmer dom inte över. Det gör Konditor Lundwall. Till självkostnadspris.


Varmt välkomna tillbaka!

NU KÖR VI!


Jan I Arvhult
Mötesadministratist
070-5975207