Idag är det precis 100 år sedan den södra delen av Inlandsbanan Kristinehamn–Östersund spikades ihop till en sammanhängande bana strax norr om Ytterhogdals station. Till minne av den historiska dagen finns denna sten intill banan strax norr om södra försignalen till Överhogdals grusgrop.