Vi har problem med laddningen av batterierna i Bo5b 3294.
Laddar vi med stationär laddare (50Hz) så är det ok. Men med "bara" den axeldrivna generatorn så blir inte batterierna laddade. Det är inga problem så länge vagnen rullar. Laddningslampan, och alla lampor, lyser som de ska men bara en kort stund efter att vagnen har stannat.
Generatorn under vagnen är, av SJ, "moddad” med likriktare på generatorn och ”stelopererad” kolbrygga. Kan detta spänningsfall vara boven i dramat?
För att testa generatorn skulle vi helst ha en stationär provutrustning. Har det funnits/finns det någon sådan? Vi är inne på att köra generatorn med en 4hkr 1450 rpm asynkronmotor. Synpunkter/tips på det?

Med vänlig hälsning
Dan Carlsson
Värmlandståg
Kil
0 7 0 6 - 2 4 1 5 3 3