Mötte precis tåg 47539 på Nynäsbanan. Han bara reagera på ett diesellok dragande på ett tiotal tomma timmervagnar.
Han aldrig se vem loket tillhörde.

Är det någon som vet till vilket bolag 47539 tillhör, och är det någon som vet om det ska lastas timmer längs Nynäsbanan? Jordbro ligger väl nära till hands som alternativ?